Není žádným tajemstvím, že ženy milují spodní prádlo. Zatímco muži si často přejí, aby viděli, jak si ženy svlékají spodní prádlo, ženy si raději užívají večery právě ve spodním prádle. Správné spodní prádlo umí učinit to, že se žena cítí sexy a nezáleží na tom, co má oblečená na něm. Protože ona ví, že má sexy luxusní prádlo, které jí dodává pocit sebedůvěry. Cítit se sexy je ale pouze jeden z důvodů, proč ženy mají rády luxusní spodní prádlo.

Jak funguje veřejné osvětlení

veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení je součástí veřejně prospěšné služby, stejně jako třídění odpadu a úklidu veřejných prostor. Již od roku 1807 probíhaly pokusy o vytvoření veřejného osvětlení v Londýně pomocí plynových lamp.

Celá soustava veřejného osvětlení se skládá ze samotného svítidla, podpěrných a nosných prvků, elektrického rozvodu a ovládacího systému.

Svítidlo

Výbojky jsou dnes stále používané typy svítidel ve veřejném osvětlení, ale začíná být trendem zavádění LED svítidel, které jsou více ekologické a trvanlivé. Ekologické jsou hlavně z hlediska možného snížení spotřeby energie. Jejich nevýhodou je vyšší počáteční cena.

Podpěrné a nosné prvky

Nejznámější jsou stožáry, tvořené takzvaným dříkem, na který je daný výložník, nebo nástavec. Až na této části je upevněno samotné svítidlo. Veřejné lampy mohou být jedno, či víceramenné a ve spodní části lampy se nacházejí elektrické rozvody a pojistky. 

Ovládací prvky

Ovládací systém veřejného osvětlení je podnícen předem naprogramovaným časovým spínačem, ale občas také pomocí světelného čidla. Jelikož hrozí přetížení elektrické sítě, po zapnutí se zvyšuje příkon pozvolna, ne naráz, jak je tomu u vnitřního osvětlení. Aby bylo jednodušší ovládat veřejné osvětlení je v některých místech zavedeno ovládání přes dálkové sledování provozního stavu, což je velmi efektivní i v případech poruchy, protože dojde ke zpětnému signálu, že v místě vznikla porucha a je snadné ji rychle a jednoduše opravit. 

Přestože se veřejné osvětlení považuje za důležitou, dá se říci i nezbytnou veřejnou službu, obce nemají zákonem nařízeno provozovat ve veřejných prostorách osvětlení. Vysoká viditelnost má mnoho výhod pro celou obec, například snížení kriminality v nočních hodinách, nižší výskyt dopravních nehod, méně úrazů a další. Zajímavé je, že podíl veřejného osvětlení na celkové spotřebě elektrické energie v České republice činí zhruba jedno procento. Za to můžeme vděčit iniciativám vytvořených za účelem úspory elektrické energie jako vypínání veřejného osvětlení a výměny výbojek za LED alternativy.